0594 – 44 21 82

In geval van overlijden

In geval van overlijden:

Bij een thuisoverlijden zal men eerst de huisarts (of bij diens afwezigheid de huisartsenpost) moeten bellen. De arts zal dan komen om het overlijden officieel vast te stellen en de wettelijke formulieren te regelen.

In het ziekenhuis of zorgcentrum zal het verzorgend personeel de arts op de hoogte stellen.

Daarna brengt u naasten op de hoogte en kunt u contact opnemen met één van onze uitvaartverzorgers.

Dit kan via het centrale nummer van de vereniging:

0594 – 44 21 82 

Kies Optie 1 (dag en nacht bereikbaar)

De dienstdoende uitvaartverzorger spreekt een tijdstip met u af om bij u thuis te komen en de zaken rond de verzorging van de overledene en ook de uitvaart te bespreken.

>Lees hier wat u kunt doen voordat de uitvaartverzorger arriveert.

Algemene Leden Vergadering

Minimaal 1 keer per jaar nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Voor dit jaar zal de vergadering worden gehouden op :

26 maart 2024

in dorpshuis ‘t Hornhuus te Kornhorn.

Aanvang vergadering om 20.00 uur 

(inloop met koffie vanaf 19.45 uur).

 

Verzorgers & medewerkers

Uitvaartvereniging Kornhorn e.o. is erg ingenomen met de professionele hulp van enkele uitvaartverzorgsters en medewerkers.

Voor de meesten geldt dat ze hun ‘roots’ in Kornhorn e.o. hebben liggen en/of heel goed weten wat er hier leeft en wordt verwacht.

 Voor meer informatie : Lees meer →

 

Van noaberschap naar vereniging

Een uitvaartvereniging is een (lokale) vereniging van personen die door het betalen van contributie recht hebben op een (gedeeltelijk) betaalde uitvaart.
Er zijn afspraken gemaakt met een aantal uitvaartleiders voor het verzorgen van de uitvaart. Zij kunnen in overleg alles regelen, zoals opbaring, vervoer, advies, rouwadvertenties en de keuze van een kist. De vereniging werkt veel met vrijwilligers om de kosten laag te houden.
De uitvaartvereniging betaalt alle rekeningen die komen kijken bij een uitvaart. Vervolgens zal de vergoeding (pakketwaarde) van de totale kosten worden afgetrokken en wordt het restant aan de nabestaanden gefactureerd.
Voor een lid die niet in Kornhorn woont kan nog steeds de uitvaart worden verzorgd. In een enkel geval (b.v. buiten de provincie Groningen of Drenthe) zal een lokale onderneming worden gevraagd. Vaak wordt er voor een vereniging een korting afgesproken op de diensten. De betaling & facturering dient dan wel door de vereniging te worden verzorgd.
Een uitvaartvereniging is geen verzekeraar maar is (vrijwel) altijd stukken voordeliger!!  Dat komt omdat er geen winstoogmerk is en er veel wordt gewerkt met vrijwilligers (ook de bestuursleden). Een soort ‘burenplicht’ of ‘noaberplicht’.

 

Lees meer →

Contributie

Zowel de contributie als ook de pakketwaarde worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene leden vergadering (ALV).

De nota’s voor de jaarlijkse contributiegelden worden rond april – mei opgemaakt en verstuurd (dit jaar is het iets later vanwege ontwikkelingen/samenwerking met een collega vereniging). Om porto kosten te besparen gebruiken we graag e-mail. Is uw mail adres nog niet bij ons bekend, geef dit graag aan ons door.

Via mail : vereniging@uitvaartkornhorn.nl

Via telefoon : het centrale nummer van de vereniging

0594 – 44 21 82

Kies Optie 2 (werkdagen van 9u tot 21u).

 

Overweeg nog eens automatische incasso, dit bespaart ons veel moeite.

 

Voor meer informatie : Lees meer →

Wetten en regels

 

Uitvaartvereniging heeft statuten laten opstellen door de notaris en heeft een huishoudelijk reglement gemaakt voor een aantal praktische zaken.

Er zijn ook een aantal verplichtingen van overheidswege die buiten ons bereik liggen. Er is daarom besloten lid te worden van de Federatie Groningen die vervolgens weer samenwerkt met Nardus. Nardus behartigt ook onze belangen in haar contacten met de overheid.

Ook hier geldt : “samen sta je sterker”.

 

Voor meer informatie : Lees meer →

Introductie

De dood is een onderwerp waar we liever niet te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is vaak moeilijk en een overlijden brengt veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moet er in korte tijd veel praktische zaken worden geregeld om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.

Uitvaartvereniging Kornhorn e.o. staat u graag bij en neemt, samen met de nabestaanden, die taak op zich. Ieder mens is uniek en ieder uitvaart is veelal maatwerk. Onze uitvaartverzorgers zijn u graag van dienst en kennen de gebruiken, de mogelijkheden en de omgeving. Ze zijn dag en nacht bereikbaar.

Lees meer →

18 jaar… op eigen benen!

Je 18e verjaardag is misschien wel iets waar je naar uit kijkt, een eerste mijlpaal om op eigen benen te staan. Voor de wet volwassen. Je mag je rijbewijs halen, je mag zelf stemmen. Zelf meer en meer beslissen en verantwoording dragen.
Ook komen instanties, clubs en verenigingen direct in contact met jou.
Dat je ook lid bent van de uitvaartvereniging  weet je misschien niet eens. Totdat de rekening ineens op jouw bordje komt te liggen.

 

 

Huh, wat moet ik hiermee, vraag je je misschien af? Het zit zo…

Voor velen van jullie zal gelden dat je al lid bent vanaf je geboorte. Zo hebben je ouders dat toentertijd voor je geregeld. Tot je 18e ben je gratis lid, vanaf je 18e ben je zelfstandig lid en moet je contributie betalen. Vandaar de rekening.

Maar wat houdt het eigenlijk in, dat lidmaatschap? Neem een paar minuten de tijd om te lezen wat daarover op onze website staat en je weet het.

 

Lees meer →

 

Nieuwsbrief…

 

Middels het maken en verspreiden van Nieuwsbrieven willen we meer met onze leden in contact treden.

Bij de jaarnota’s zat een nieuwsbrief.

 

 

De vereniging en haar bestuur

De Uitvaartvereniging Kornhorn e.o is opgericht op 8 maart 1962 en heeft als doel: 

 

 

De uitvaart verzorgen van haar overleden leden en gezinsleden.

De Uitvaartvereniging telt momenteel bijna 1.000 leden.

Net als ieder andere vereniging dienen ook wij bestuurders te benoemen. Naast de verplichte functies van voorzitter, secretaris en penningmeester streven wij naar minimaal 2 algemene bestuursleden.

Als (voltallig) bestuur vergaderen we  gemiddeld 6 keer per jaar en ook tussendoor is er regelmatig functioneel contact.

bestuursvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden waar het bestuur verantwoording aflegt. Een uitnodiging ontvangt u via De Parel (lokaal dorpsblad), De Krant / Streekkrant (regio krant) en digitaal via deze website.

 

Lees meer →

 

Help mee…

 

Het blijft nodig om nieuwe leden welkom te heten. Zo blijft de vereniging haar kracht houden. Alle leden zijn ambassadeurs, niet alleen bestuursleden.

Daarom aan jullie de vraag om eens met buren of bekenden over de vereniging te spreken. Maak reclame en nodig hen uit om eens een lidmaatschap te overwegen.

Lees meer →