De vereniging en haar bestuur

De Uitvaartvereniging Kornhorn e.o is opgericht op 8 maart 1962 en heeft als doel: 

De uitvaart verzorgen van haar overleden leden en gezinsleden.

 

De Uitvaartvereniging telt momenteel bijna 1.000 leden.

Net als ieder andere vereniging dienen ook wij bestuurders te benoemen. Naast de verplichte functies van voorzitter, secretaris en penningmeester streven wij naar minimaal 2 algemene bestuursleden.

Als (voltallig) bestuur vergaderen we  gemiddeld 6 keer per jaar en ook tussendoor is er regelmatig functioneel contact.

bestuursvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden waar het bestuur verantwoording aflegt. Een uitnodiging ontvangt u via De Parel (lokaal dorpsblad), Het Westerkwartier (regio krant) en digitaal via deze website.

 

Het Bestuur

Het bestuur van de Uitvaartvereniging Kornhorn e.o. bestaat momenteel uit:

J.S.Sikkema (voorzitter)
Oudeweg 33
9364 PR Nuis
Tel: 0594 44 21 82 optie 3

G.Storteboom-Euwema (secretaresse)
Noorderweg 34
9824 PB Noordwijk
Tel: via vz of penn.mstr

M.Hovinga (penningmeester)
De Dobbe 6
9363 JR Marum
Tel: 0594 44 21 82 optie 2

G. Dijkstra (1e algemeen lid)
De Wit’s Reed 2
9864 TA Kornhorn
Tel: via vz of penn.mstr

M. Helmus (2e algemeen lid )
Blauwhuisterweg 32
9231 AC Surhuisterveen
Tel: via vz of penn.mstr

M. Bouma (3e algemeen lid / contact Noordwijk/Lucaswolde)
Leidijk 8
9824 TD Noordwijk
Tel: via vz of penn.mstr

 

UVK 03.23

 

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Ons laatst gehouden ALV was gehouden op 30 maart 2022 in Het Hornhuus te Kornhorn.

Hierin kwamen de volgende zaken aan de orde:

 • Notulen vorige vergadering d.d. maart 2019
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag 2019-2020-2021
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 • Vaststelling contributie 2022
  • gelet op de recente berekeningen voor de dekkingsgraad van de vereniging werd voorgesteld om de contributie te verhogen en de pakketwaarde voor 2022 ongewijzigd te laten
  • De vergadering stemde in met dit voorstel
 • Automatisering en automatische incasso
 • Bestuursverkiezing: er waren 2 vacatures
  • aftredend was R. Reitzema-Jongsma
  • M. Helmus en G. Storteboom-Euwema stelden hen beschikbaar als nieuwe bestuursleden
  • De vergadering stemde unaniem in met genoemde personen.

 

UVK 03.22