Automatisch betalen

 

We kunnen het voor elkaar gemakkelijker maken. Wanneer u ons een machtiging stuurt voor automatische incasso dan kunnen we de jaarlijkse contributies automatisch afschrijven van uw rekening.

Voor de penningmeester scheelt dat veel werk en u hoeft geen actie te ondernemen. Het voorkomt ook dat een nota aan de aandacht ontsnapt en de betaling niet of laat binnenkomt.

Maak het uzelf gemakkelijk en stuur een ingevulde machtiging naar ons mail-adres.

 

Machtiging

Alvast hartelijk bedankt dat u hier over na wilt denken.

UVK 08.19

Contributie

 

 

Voor het jaar 2023 :

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering Vergadering in 2023 zijn voor het jaar 2023 de volgende contributies en pakketwaarde vastgesteld:

 

Echtparen met kinderen tot 18 jaar€ 36,00

Kinderen van 18 jaar en ouder
(peildatum is 1-1-2022)

€ 18,00 

Alleenstaanden€ 18,00

Pakketwaarde
(ook wel ledenkorting)

€ 750,00

 

 

 

UVK Maart 2023

Contributie

 

 

Voor het jaar 2024 :

 

Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering Vergadering (in maart 2023) is afgesproken dat de tarieven zouden worden vastgesteld tijdens de ALV van 2024.

 

 

 

UVK Maart 2023

Automatisch betalen

 

We kunnen het voor elkaar gemakkelijker maken. Wanneer u ons een machtiging stuurt voor automatische incasso dan kunnen we de jaarlijkse contributies automatisch afschrijven van uw rekening.

Voor de penningmeester scheelt dat veel werk en u hoeft geen actie te ondernemen. Het voorkomt ook dat een nota aan de aandacht ontsnapt en de betaling niet of laat binnenkomt.

Maak het uzelf gemakkelijk en stuur een ingevulde machtiging naar ons mail-adres.

 

Machtiging

Alvast hartelijk bedankt dat u hier over na wilt denken.

UVK 08.19