Wetten en Regels

 

We zijn een vereniging van leden waar niet alleen praktische zaken worden uitgevoerd maar waar ook financiële handelingen worden gedaan.

Zakelijk bekeken is de uitvaartvereniging verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvaart zodra wij van de nabestaanden de opdracht hiervoor hebben ontvangen. Hoewel de praktische opdracht (middels een opdracht formulier) aan de uitvaartverzorger wordt gegeven, is dit een opdracht aan de vereniging. Wij hebben de uitvaartverzorger mandaat gegeven, zij werkt in opdracht van de vereniging.

We werken met professionele vrijwilligers en betaalde krachten maar waar gewerkt wordt kunnen spaanders vallen… Er kan soms iets mis gaan. Daarom heeft de vereniging een verzekering afgesloten.

We zijn niet allemaal gelijk en we hebben misschien ook verschillende verwachtingen.

 

Mede hierom is het verplicht om als uitvaartvereniging statuten op te laten stellen. Een huishoudelijk reglement kan voor aanvullende duidelijkheid helpen de meer praktische zaken af te stemmen.

 

De statuten van de vereniging vindt u hier : Statuten.UVK

 

Het huishoudelijk reglement vindt u hier : Huishoudelijk Reglement.UVK

 

Vanuit de overheid

 

Ook vanuit de overheid is het verplicht om aan bepaalde regels en wetten te voldoen. Voor een vereniging als de onze, is dat een grote klus.

Denk bijvoorbeeld aan de dekkingsgraad en financiële reserves waar we voor moeten zorgen (Solvency II basic), een eis van de overheid. Hoewel van bestuursleden professionaliteit mag worden verwacht blijft het besturen vrijwilligerswerk en is ondersteuning een goede zaak.

 

Federatie Groningen

 

Wij hebben dat gevonden door ons aan te sluiten bij de Federatie Groningen, dit is een samenwerkingsverband van vele uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

Meer informatie over de Federatie Groingen vindt u hier : https://fedgron.nl/

 

 

Nardus

 

Samen met andere federaties op provinciaal niveau en enkele grote uitvaartorganisatie (voornamenlijk in het zuiden van Nederland) is de Federatie Groningen lid van Nardus. Nardus is een samenwerking van uitvaartorganisaties, bonden en federaties op landelijk niveau. Zij behartigen de belangen voor de vele uitvaartverenigingen en onderhouden ook contact met de overheid.

Meer information over Nardus vindt u hier : https://nardus.eu/

Oud Nardus voorzitter Peter Buisman heeft in 2015 de eerste aanzet gedaan om het “noaberschap in de uitvaart” op de Nationale inventaris immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te krijgen. Dit is inmiddels gehonoreerd. Dit betekent een hart onder de riem voor de besturen van de vele lokale uitvaartverenigingen.

 

 Persbericht Nardus-Noaberschap

Algemene Voorwaarden

van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties

 

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie Groningen en daardoor zijn wij ook lid van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties. Als vereniging hebben wij onze statuten, ons huishoudelijk reglement en volgen wij ook de Algemene Voorwaarden van Nardus.

 

De Algemene Voorwaarden vindt u hier : Algemene Voorwaarden.NARDUS.UVK

Privacy Statement

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het engels GDPR) in werking getreden.

Ook Uitvaartvereniging Kornhorn e.o. ontvangt en verwerkt gegevens. In ons Privacy Statement verklaren we welke gegevens we ontvangen en hoe we met uw gegevens omgaan.

 

U vindt onze verklaring hier : Privacy Statement.