Corona-virus en Uitvaart

Laatste update verwerkt : 16 maart 2020

 

 

Vanuit Rijksoverheid (rijksoverheid.nl) :

Status : 15 maart 2020

 

 

 

Status : 12 maart 2020:

 

 

Vanuit Nardus (nardus.nl) :

Status : 15 maart 2020

Dringende adviezen Uitvaartbranche tegen Coronavirus

 • De geplande uitvaarten voor maandag 16 maart vinden gewoon doorgang.
 • De geplande uitvaartplechtigheden voor dinsdag en verder dienen teruggebracht te worden tot personen van de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.
 • De grootte van het gezelschap bij de uitvaartplechtigheid en condoleancebezoek (op last RIVM) mag maximaal 30 personen bedragen.
 • Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie/thee geschonken en is er geen nazit.
 • Van alle deelnemers aan de plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
 • Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De uitvaartverzorger vraagt de opdrachtgever de gemaakte afspraken per e-mail voor akkoord te bevestigen.

Voorschriften RIVM

Op de RIVM-website vindt u een vraag-en-antwoordrubriek, onder andere over postmortale zorgverlening. Deze rubriek wordt nog aangevuld met een instructie voor het contact met nabestaanden in hun thuissituatie (ophalen en overbrengen). Vooruitlopend hierop adviseert het bestuursteam Coronavirus uitvaartverzorgers tijdens het meldingsgesprek deze vragen te stellen:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen? Mocht de melder hierop positief antwoorden, tref dan bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:
  • Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen.
  • Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
  • Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.
  • Reinig direct uw handen met handengel.

1 Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

2 Crematorium en Begraafplaats

Wij wijzen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de RIVM-richtlijnen strikt opvolgen. Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

 

Status : 12 maart 2020

 

 

 

Te lezen op ‘overledenenzorg.nl’ :

 

 

Vanuit BGNU (bgnu.nl) :

Status : 15 maart 2020

De maatregel van 15 maart j.l is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

 

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat niet alleen uw uitvaartbegeleider aandacht zal vragen voor de RIVM-richtlijnen. Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op de naleving daarvan.

 

Condoleren

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

 

Een respectvol alternatief voor handen schudden

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.

Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

 

 

Status : 12 maart 2020

 

 

 

 

 

UVK 03.20